Vastuun kieltäminen

Potilaan vastuu ja sääntöjen noudattaminen

Oston yhteydessä vahvistan, että

 • Minulla on vähintään 18-vuotias ja ovat tarpeeksi suuria, jotta voit ostaa lääkkeitä.
 • Maani lakien mukaan voin saada pyytämäni hoidot ja/tai tuotteet. Lisäksi vahvistan, että on minun vastuullani varmistaa, että ostokseni on sen maan voimassa olevien lakien mukainen, johon hoito ja/tai lääkkeet on tuotava.

Lääkemääräykset ja lääkkeet, joita pyysin lääketieteellisiin tarpeisiin ja henkilökohtaisiin tarpeisiin. Vahvistan, että minulla on tarve tarpeisiin tarvittavaa hoitoa varten lääkkeitä, ja että niitä ei säilytetä nykyistä suurempia määriä eikä niitä siirretä kolmansille osapuolille.

 • Kävin hiljattain lääkärintarkastuksessa, joka oli hyväksyttävä lääkärinlausunnolla olevalle lääkärille. Lääkäri arvioi äskettäin sairaushistoriaa. Lisäksi vahvistan, että lääkärini on käytettävissä neuvontaa varten, jos tämä tapahtuu sinulle, ja ottaa yhteyttä, jos seuranta, hoito tai toimenpiteet ovat tarpeen komplikaatioiden tai ongelmien ilmetessä tai jos minulla on hoitoon ja lääkkeisiin liittyviä kysymyksiä. He ovat myös tietoisia siitä, että he voivat ottaa yhteyttä lääkäriin, ja lähetän sinulle sähköpostia, jotta voin soittaa lääkärille tai apteekkiin. Suostun myös siihen, että lääkärisi tai edustajasi voi ottaa minuun yhteyttä mistä tahansa syystä, vaikka olisin pyytänyt häntä.
 • Ymmärrän pyytämäni reseptilääkkeen riskit, hyödyt ja mahdolliset sivuvaikutukset. Pätevä terveydenhuollon ammattilainen on selittänyt ne minulle yksityiskohtaisesti. Olen myös tutustunut kyseisiä lääkkeitä ja/tai hoitoja koskevaan kirjalliseen materiaaliin ja internetissä olevaan materiaaliin, mukaan lukien erilaiset sivustot ja verkkolinkit, joista löytyy kattava materiaali.
 • Vahvistan myös, että olen käyttänyt lääkkeitä ja hoitoja, joita nyt kutsun aiemmissa tapauksissa, ja että niiden käyttö on osoittautunut turvalliseksi ja ilman sivuvaikutuksia. Lisäksi vahvistan, että käyttö on tapahtunut lääkärin valvonnassa tai päinvastoin, että lääkkeen käyttö ei ole tarkoituksenmukaista henkilökohtaisten lääketieteellisten tarpeiden tai fyysisten olojen kannalta.
 • Pyydän tätä pyyntöä tehdessäni, että EU:ssa rekisteröidyn lääkärin määräys toimii lääkärini täydentäjänä. En halua, että tämä lääkäri korvaa lääkärini, kun pohdin kysymystä. Siksi toivon, että rekisteröity lääkäri, joka harkitsee pyyntöä, hyväksyy minulta vaadittavat lääkemääräyksen alaiset lääkkeet, jotta niitä voidaan luovuttaa sen rekisteröidystä apteekista.

Suostun siihen, että otan välittömästi yhteyttä lääkäriin tarvittavia lääketieteellisiä toimenpiteitä varten, jos lääkityksen käytön aikana tai sen jälkeen ilmenee komplikaatioita tai sivuvaikutuksia.

 • Hyväksyn, etten saa ottaa muita lääkkeitä ilman apteekin tai lääkärin lupaa. Suostun antamaan lääkärille täydellisen luettelon käyttämistäsi lääkkeistä, myös niistä, jotka olen tilannut tällä verkkosivustolla. Suostun olemaan täysin avoin ja vastuullinen tässä suhteessa.
 • Olen samaa mieltä, että tarkistan verenpaineeni vähintään kerran seitsemässä päivässä. Jos verenpaineeni on korkeampi kuin 140/90 (se tarkoittaa, että ylin luku on yli 140 ja alin luku yli 90), lopetan välittömästi tämän lääkkeen käytön ja otan yhteyttä lääkäriin mahdollisimman pian ilman muuta.
 • Vahvistan, että olen vastannut ja vastaan kaikkiin kysymyksiin rehellisesti ja parhaani mukaan, aivan kuin olisin käynyt lääkärin vastaanotolla. Ymmärrän, että henkilökohtaisen turvallisuuden takaaminen edellyttää täyttä avoimuutta.
 • Vahvistan lisäksi, että olen osoittanut täydellisen rehellisyyden kaikkien niiden terveydentilaani ja sairaushistorian koskevien tietojen suhteen, jotka ovat merkityksellisiä lääkkeitä koskevan pyyntöni kannalta. Tähän mennessä en ole jättänyt kertomatta tai tulkinnut väärin yhtään olennaista seikkaa.
 • Olen tietoinen lääkkeiden tai hoitojen käyttöön liittyvistä riskeistä ja hyödyistä. Minulle on kerrottu lääkkeiden käytön mahdollisista sivuvaikutuksista, riskeistä tai hyödyistä. Näin ollen vahvistan vielä kerran, että minulle on äskettäin tehty lääkärintarkastus fyysisen ja terveydentilani osalta. Näin ollen olen antanut riittävät tiedot siitä, onko tämä kuuleminen tapahtunut lääkärin kanssa henkilökohtaisesti.
 • Minua ei ole pakotettu tai pakotettu ottamaan vastaan hoitoa tai käyttämään lääkkeitä tai muuta hoitoa, jota minulta vaaditaan, ja teen sen vain oman harkintani mukaan.
 • Voinko käyttää luottokorttia tai muuta pankkikorttia, jota käytetään lääkkeiden tai hoitojen ostamiseen, jos hakemukseni hyväksytään ja käsitellään. Jos kortin käyttö ei ole mahdollista minun nimissäni, vahvistan, että olen kortin haltija tai valtuutettu allekirjoittaja ja että sinulla on täysi valtuus käyttää tätä korttia.

Jatkaessa tätä pyyntöä hyväksyn kaikki edellä mainitut seikat ja että noudatan tämän asiakirjan ehtoja.